As Oy Haukihovi | Espoo

Tervehdyttämis- ja korjaussuunnitelma.

Taustaa

Haukihovi on 1960-luvun puolivälissä rakennettu espoolainen taloyhtiö, jossa on 27 asuinhuoneistoa. Puutteellisen johtamisen takia yhtiö oli ajautunut taloudellisesti kriisiytyneeseen ja haasteelliseen tilanteeseen; korjausvelka oli kasvanut hallitsemattomaksi eikä yhtiöllä ollut selkeää suunnitelmaa jatkotoimista ja tulevaisuuden kehitystyöstä.

Ongelmien ratkaisu

Laadimme korjausten osalta suunnitelman, jonka toteutus alkoi pikaisia toimia vaativista kohdista: julkisivua kunnostettiin tarpeen mukaan, ja noin kymmenen vuotta aiemmin uusittu vesikatto maalattiin nyt ensimmäistä kertaa.

Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on lämmitysmuodon uusiminen. Tarkoituksena on siirtyä maalämpöön, missä yhteydessä kunnostetaan ja uusitaan lämmitysjärjestelmä kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi.

Yhtiössä valmistellaan myös linjasaneerauksena toteutettavaa, perusteellista taloteknistä korjaushanketta.

Haukihovi nyt

Tarkan talousjohtamisen avulla yhtiön ylläpitokustannukset ovat alun pikaisten tervehdyttämistoimien jälkeen pysyneet hallinnassa eikä uusia ostovelkoja ole enää kertynyt. Yhtiön kunnossapito on nyt suunnitelmallista, kun vastikekehitys on vakaa sekä maksuvalmius kunnossa. Myös korjaushankkeet pystytään toteuttamaan suunnitelmallisesti ja oikeaan aikaan.

As Oy Haagan Urheilutie 20 | Helsinki

Taloyhtiön hallinnon uudistaminen tehokkaan kiinteistöjohtamisen tueksi.

Taustaa

As.oy Haagan Urheilutie 20 on rakennettu 1950-luvun lopulla.  Etelä-Haagassa sijaitsevassa yhtiössä on 24 huoneistoa.

Taloyhtiön hallitus halusi kehittää yhtiön hallintomallia ja kiinteistöjohtamisen konseptia, jotta se paremmin vastaisi nykypäivän vaatimuksia. Syynä olivat talon kasvaneet hallinnolliset kustannukset sekä remontti- ja kunnostushankkeiden suunnittelu ja toteutus. Toimenpiteiden tueksi  tarvittiin osaavaa ja asiantuntevaa isännöintiä sekä tehokasta kiinteistöjohtamista.

Toimenpiteet

Isännöitsijän kanssa käytiin läpi taloyhtiön tilanne ja puutteelliseksi todettu hallintomalli. Uudet askelmerkit laadittiin kuulemalla hallituksen toiveita ja odotuksia.

Esimerkkejä hallintoon tehdyistä parannuksista:

  • Talousjohtaminen: Yhtiön taloushallinnossa havaitut virheet on korjattu. Hallitus pääsee tarkastelemaan tilannetta sähköisesti. Tilinpäätökset laaditaan yhteistyössä hallituksen kanssa. Palvelusopimukset on kilpailutettu.
  • Tuottopotentiaali: Tuottokohteet on otettu käyttöön ja huomioidaan tulevien remonttien yhteydessä.
  • Vuosisuunnittelu: Ohjaa suunnittelua, johtamista ja toteuttamista kuluvan vuoden aikana ja huomioi myös seuraavan vuoden.
  • Kokouskäytännöt: Kokousten päätösasiat valmistellaan huolellisesti etukäteen yhteistyössä hallituksen kanssa.
  • Kumppanuudet: Remontteihin ja urakoihin haetaan osaavat ja sitoutuneet yhteistyökumppanit.
  • Sähköinen asiointi: Sähköinen tiedottaminen, e-laskut, sähköinen taloudenseuranta, etäkokoukset.
  • Viestintä: Sähköinen tiedottaminen. Asumisohjeet ja suunnitelman mukainen tiedotus.
  • Kommunikaatio: Hallituksen ja isännöitsijän välinen vuoropuhelu on parantunut ja asioiden hoitaminen helpottunut. Luottamus isännöitsijää kohtaan on kasvanut.

KOy Pitkäniityntie 1 | Espoo

Vastikekehityksen suunnanmuutos ammattitaitoisen isännöinnin avulla – tavoitteena vastikekehityksen puolittaminen kiinteistön arvontuottoa lisäämällä.

Taustaa

Vuonna 2011 valmistuneen liikekiinteistön isännöinti siirtyi Isännöinti Kjellmanille maaliskuussa 2016. Kiinteistön mahdolliset arvontuottokohteet olivat jääneet hyödyntämättä ja tilanteeseen ryhdyttiin etsimään ratkaisuja uuden isännöintimallin tuella.

Arvontuoton kohteita

Kiinteistön julkisivun näkyvyyden ja mainosarvon lisääminen. Pysäköintipaikkojen määrän ja käytettävyyden lisääminen. Tontin arvontuoton ja kiinteistön käyttäjätyytyväisyyden optimointi.

Talous

Kiinteistöosakeyhtiössä pyritään jatkuvaan arvontuottoon tuottokohteita tehostamalla. Tuottojen realisoituessa hoitovastiketta on mahdollista laskea, ja näin kasvattaa sijoittajien omaisuuden arvoa sekä pääomatuottoja.

Hallinto

Hallintoa on selkeytetty ja hyvä kommunikaatio toimitusjohtajan (isännöitsijä) ja puheenjohtajan välillä on luonut hyvän pohjan kehittämiselle ja yhteistyössä tarvittavalle luottamukselle.

Tulos

Arvontuoton tehostaminen on parantanut kiinteistön käytettävyyttä.